- Letáky
- Plakáty
- Bannery
- Inzerce do novin
- Vizitky
- Kalendáře
- Sazba knih, brožur, časopisů, katalogů